Boosheid als superkracht

Boosheid als superkracht

Ik verlang naar vrede en naar harmonie. En ik geloof dat bewust contact maken met je boosheid kan bijdragen aan een harmonieuze samenleving. Boosheid hoort erbij en het is een niet verstandig – en op lange termijn zelfs schadelijk – om weg te drukken. Boosheid verdient je aandacht. En wel hierom:

Boosheid is een belangrijke basis emotie naast bedroefd, blij, bang. Boosheid heeft tal van variaties: van een beetje geïrriteerd tot extreem woedend of razend. Net als elke emotie komt boosheid bij elk mens af en toe op bezoek. Boosheid heeft vaak een slechte naam. Veel mensen hebben als kind al geleerd dat boosheid niet welkom is. Als ik als kind boos was stuurde mijn ouders me naar mijn kamer om af te koelen. Dat is ook niet zo gek, ik kon behoorlijk driftig zijn en afkoelen hielp om te voelen en na te denken over waarom ik eigenlijk zóóó boos was. Maar ik leerde daarmee ook dat boos zijn fout is en beter kon worden weggeduwd. Ik leerde dat ik mijn stem niet altijd mocht laten horen. 

Als maatschappij zijn we misschien ook bang voor de emotie van boosheid, omdat ‘boos-zijn’ ook enge en destructieve vormen kan aannemen. Excessen van boos kunnen tot geweld, gemeen of onderdrukkend gedrag leiden en daardoor erg beschadigend zijn. Ook wordt boosheid vaak gebruikt door mensen met macht om hun zin door te drijven. We zien allemaal dat de wereld daarmee niet gediend is. 

Deze blog gaat niet over hoe mensen hun boosheid gebruiken als een ongeleid projectiel en daarmee destructie en geweld creëren. Het gaat over boosheid als superkracht. Hoe kun je boosheid inzetten ten dienste van jezelf én anderen?

Gebruik je boosheid als signaal 
Boosheid is een heel belangrijk signaal dat iets over je grens gaat! Elke emotie voelbaar in het lichaam heeft een signaalfunctie. Het probeert je iets te vertellen. Het vraagt aandacht. Boosheid geeft informatie dat iets of iemand over je persoonlijke grenzen heen gaat. Er gebeurt iets wat je niet wil of er gebeurt iets niet wat je wel wil. Een irritatie is als een klein belletje, maar woede is als een groot alarm. Boosheid vraagt dus allereerst zelfonderzoek. Dit houdt praktisch gezien in dat je contact maakt met het gevoel in je lichaam. Je observeert jezelf. Je wordt je gewaar en je vraagt je af: ‘Waar zit de emotie en welke gedachte komen op?’. Keer naar binnen, je telt tot 10 en voelt wat er eigenlijk gebeurt, wat je precies voelt.

Bijvoorbeeld: Als je een verzoek krijgt van een collega om een taak op je te nemen dan kan je dat een boos gevoel geven. Wat wordt er dan precies geraakt? Is dat:

 1. Omdat je al een druk takenpakket hebt?
  Je voelt irritatie opkomen en maakt contact met dat gevoel en neemt het serieus. Dan is het waarschijnlijk slim om rustig ‘nee’ te zeggen. En uit te leggen waarom. Dus: ik zeg nee ..omdat… Je stelt je grens, je zorgt goed voor jezelf en voorkomt overbelasting. Je blijft door openhartig te zijn in verbinding met je collega.
  Je gebruikt boosheid als informatie om goed voor je zelf te zorgen
 2. Omdat de toon waarop het wordt gevraagd je raakt?
  De toon (stem, non-verbaal) waarop je collega de taak bij je neer legt kwetst je.  Je wil en kan de taak best op je nemen, maar je voelt je geraakt. Dat kan iets ouds zijn: ‘zo deed mijn broer, mijn vader ook altijd; super-irritant’. Dan is het wellicht verstandig om even los te laten, tijd te nemen voor zelfonderzoek. Met zelfcompassie je eigen gevoel observeren en accepterend zijn zonder oordeel. Geen oordeel naar jezelf en geen direct oordeel uiten naar de ander. Vanuit daar kan je wellicht even later voorzichtig in gesprek gaan met je collega; je emotie delen en over jullie samenwerkingsrelatie te praten. Misschien meer kwetsbaar dan boos. Een openhartig gesprek. Dat is spannend en kost op de korte termijn tijd, maar op de lange termijn is dit zo belangrijk en duurzaam.
  Je gebruikt je boosheid voor het vergroten van je zelfkennis en je persoonlijke kracht. Je blijft in verbinding.
 3. Omdat je het niet eens bent met de inhoud van de taak?
  Je ervaart de taak als zinloos. Je wil de taak anders vormgeven zodat die bijdraagt aan het grote geheel. Je vindt er wat van en denkt er anders over. Het irriteert je en het maakt je boos je en je wil graag bijdragen aan een betere samenleving. Je boosheid is waarde-gedragen en stimuleert je creatie energie. Voel je boosheid en neem die serieus. Bedenk wat je kan doen met je eigen-wijsheid van uit de positie die je hebt. Je gebruikt boosheid om het grote geheel te verbeteren. Ik durf te beweren dat elke verandering begint met iemand die zijn eigen boosheid serieus neemt 😊 en denk niet te snel dat je machteloos bent.  Micro stapjes maken een verschil. Een klein gesprek, een mailtje. En soms geeft boosheid een gezonde boost geven voor grote besluiten die bevrijdend werken. Ontslag te nemen. Iets nieuws te creëren, weg te gaan uit een vastgelopen of nare relatie.
  Je gebruikt boosheid om het grote geheel te verbeteren; boosheid geeft creatie energie en brengt je in beweging.

Als je je emotie wegduwt, kunnen de drie bovenstaande geraaktheden in je hoofd door elkaar gaan lopen. Dan krijg je bijvoorbeeld een verwarrende ruzie over de inhoud, terwijl je geraaktheid zit op de relatie. Of je gaat bij voorbaat uit verbinding en moffelt je gevoel weg, maar blijft er eindeloos over malen in je hoofd.

Hierbij dus een pleidooi voor zelfonderzoek. Laat je boosheid welkom zijn. Gebruik je irritaties als innerlijk kompas. Wees je bewust wat er voelbaar is in je lichaam en luister naar wat boosheid je eigenlijk vertelt en wat er werkelijk geraakt wordt. Boosheid is een ingang tot een meer oprechte verbinding met elkaar, als we leren oprechte, openhartige en dappere gesprekken te voeren. Het uit contact zijn met je eigen boosheid of het jarenlang wegdrukken, wegmoffelen van boosheid lijdt tot verstarring het zet zich vast in je lijf, je verzuurt. Het kan zelfs leiden tot depressie en verlies van levenskracht. Je begrijpt jezelf niet meer. En in het ergste geval kan het ook leiden tot geweld en ontploffingen.

Boosheid als sleutel tot persoonlijke kracht
Boosheid voelen en onderzoeken wat er precies raakt, is een belangrijk onderdeel van persoonlijke kracht en zelfvertrouwen.  Hoe je het vervolgens uit -wel of niet, wanneer en op welke manier –  is dan een keuze die je bewust kan maken. Boosheid hoort bij het leven en de uitnodiging is om met zelfcompassie te kijken naar je eigen boosheid. En om te kijken hoe je vanuit het signaal van jouw boosheid in verbinding blijft met je zelf en met anderen. 

In de 6 ontwikkelretraites van de Jaargroeicirkel werken we via diverse verdiepende coachingsmethodieken en met een lichaamsgerichte boksclinic aan het versterken van je persoonlijke kracht en ruimte maken voor levensplezier. Je leert hoe je jouw boosheid als superkracht kan inzetten:
* om je authenticiteit te versterken,
* je creatiekracht vrij te maken om je eigen leven en de wereld om je heen te verbeteren,
* hoe je vanuit de energie van boosheid een verdiepende verbinding kan laten ontstaan met jezelf en de mensen om je heen,
* hoe je je eigen grenzen kan voelen en bewaken: en vanuit daar aan kan geven wat je wel en wat je niet wilt,
* om te leven vanuit een innerlijk kompas.