de-kracht-van-de-cirkel-en-community

De kracht van de cirkel en community

“There are two things people crave: the full realization of their innate gifts and to have these gifts approved, acknowledged and confirmed”

Lezend in het prachtige boek ‘The healing Wisdom of Africa’ van Malidoma Patrice Somé raakt bovenstaande zin me. Omdat hij de kern benoemt van twee wezenlijke en essentiële menselijke behoeften.

Dat we hier allemaal zijn met onze unieke talenten. Dat we zingeving en betekenis ervaren als we daarvan uit kunnen leven en werken. En dat als we niet leven vanuit die plek, er altijd een gevoel van leegte aan ons knaagt. Een niet vervuld zijn. 

Tegelijkertijd benoemt Malidoma Patrice Somé ook het belang van ‘community’. We hebben erkenning van anderen nodig: dat we in ons gezin en familie, in onze organisatie, in de gemeenschappen waarin we bewegen, gezien worden in onze talenten en wat ons ten diepste drijft en bezighoudt. 

Dit beseffende hebben we passende plekken te creëren waar dat kan ontstaan: voor onszelf, voor onze medemensen, voor onze kinderen. Waar we mogen oefenen en leren, spelen en ontdekken. Waar we geen maskers hoeven op te zetten, of ons anders voor hoeven te doen. Dat vraagt veiligheid in contact, dat vraagt de moed om onze kwetsbaarheid en echtheid in te brengen. Onze behoeften uit te spreken en te weten dat die in respect ontmoet worden. 

Het is waar het nieuwe leiderschap/samenleven/samenwerken over gaat. Als jij je echte zelf toont ontstaat er voor de ander ruimte om ook z’n bewapening los te laten; er kan een werkelijke ontmoeting plaatsvinden. Jouw aanwezigheid en manier van contact aan gaan maakt het verschil. Je creëert zo de energie die nodig is om veranderingen te laten plaatsvinden. In jezelf, in je werk, in je familie, in de wereld. 

In de 6 ontwikkelretraites van de Jaargroeicirkel besteden we precies aan bovenstaande twee behoeften aandacht. Je leert te zien wat jij de wereld te brengen hebt, wat jouw unieke talenten zijn en hoe je dat meer en meer vorm kan geven in je leven. Je missie te belichamen. Je leert doorzien waar je dat nog inhoudt of afzwakt. Tegelijkertijd ben je een jaar lang onderdeel van een cirkel. Leer je van en met elkaar. Een veilige plek waar je kan oefenen om steeds dieper en waarachtiger in verbinding te zijn met anderen. Waar je de kracht en support ervaart om jezelf meer en meer vanuit authenticiteit de wereld in te brengen.