Eerste hulp bij emotiestormen

Eerste hulp bij emotiestormen: hoe je in het oog van de storm helder kan blijven

Soms zit je er opeens midden in: emotiestormen. Hoe kan je in het oog van de storm helder blijven nadenken en voelen wat nodig is voor jou en de wereld om je heen? We zijn allemaal mensen en soms is alles gewoon even te veel en te erg…dan word je overspoeld door emoties en onrust en zwaarte.

Wat averechts werkt
Het naarste wat je dan kan doen als je je super rot voelt is je zelf veroordelen. Zoals: wat stom dat ik dit voel wat ben ik toch een mislukking. Je voelde je al rot en dan ga jij je zelf ook nog eens intern om de oren slaan en veroordelen. Dat is een recept voor depressie.

Ook heel rottig is weg bewegen van wat je voelt door anderen te gaan beschuldigen en veroordelen, ruzie te schoppen of te gaan ondermijnen. Dus niet voelen maar de schuld geven. Rot manager, rot kind, rottige collega’s. Je voelt je misschien even beter maar het lost niks op. En vaak verergeren zaken. Recept voor oorlog.

Piekeren en analyseren helpt ook niet goed. Daarin kan je eindeloos heen en weer denken. Zal ik dit zeggen of dat. Of wat had ik anders moeten zeggen en doen en wat had er anders moeten zijn…Of wat had de ander moeten zeggen of doen….Recept voor slapeloosheid.

Wat werkt dan wel?
Hier een stappen plannetje wat echt werkt. Probeer het uit! Belangrijke ingrediënten zijn rust nemen en tijd om te voelen en onderzoeken wat je werkelijk belangrijk vindt en keuzes te maken van uit een doorleefd vertrouwen. Hieronder een RECEPT voor eerste hulp bij storm in je hart!

ADEM Als het stormt in je hart en om je heen dan mag je pauzeren (rechtop zitten, voeten op de grond en schouders laag, leun achterover). Adem 3 keer rustig naar je buik en 3 lange diepe uitademingen.

VOEL Richt je aandacht naar binnen en voel wat er te voelen is. Herken wat er binnen in allemaal gebeurt, welke gedachten razen er welke emotie stormt en in welke lichaamsdelen voel je dat? Erken het en herken het!

OBSERVEER zonder oordeel naar je zelf. Het is wat er is! Blijf voelen blijf erbij. Wat vertelt de storm in je hart, wat is er geraakt? Sta je zelf toe dat je dit echt even helemaal mag voelen. Duw het niet weg! En blijf ademen. Zuchten mag ook.

ONDERZOEK Wat is hier geraakt? En wat is je onvervulde verlangen? Wat vertellen je gedachten en zijn je gedachten wel waar? Wat vertelt je emotie? Wat zegt je intuïtie wat je nodig hebt? Welke helpende gedachte kun je vormen? Wat zou je kunnen zeggen en doen wat helpend is in deze situatie? Hoe kun je voor je zelf zorgen (en misschien ook voor de ander, je team, je omgeving?) Hoe kom je tegemoet aan je waarden en je onvervulde verlangen?

VOEL NA Voel nog eens goed na! Doordat je je zelf zonder oordeel observeert en je gevoelens toestaat gaat de storm soms wat liggen en voel je hoe de emoties veranderen. Wat betekent dat voor nu? Wat ervaar je nu? Wat voelt er nu anders en blijf daar ook weer even bij ademen.

Hopelijk heb je met dit recept het oog van de storm in jezelf gevonden. Daar waar het rustig en helder is. 

In het programma van de Jaargroeicirkel nodigen de 6 ontwikkelretraites je precies uit om bovenstaande te gaan leren en belichamen. Met reflectie oefeningen, stilte en meditatiemomenten leer je aanwezig te zijn bij alles wat er is en waar te nemen op lagen voorbij alleen het denken. Je gaat je intuïtieve weten aanspreken, waarin er veel meer antwoorden op vraagstukken kunnen komen. Met lichaamswerk leer je hoe je met al je zintuigen kunt afstemmen op informatie vanuit een groter veld om je heen, terwijl je tegelijkertijd stevig geankerd blijft in je eigen middenlijn en centrum.