Wij nodigen je uit om vanuit jouw verlangen en nieuwsgierigheid de weg naar binnen te maken en vanuit jouw zielskracht en intuïtie de weg naar buiten vorm te geven.

Inhoud programma

In de rust van een voormalig klooster werk je in zes tweedaagse retraites met jouw actuele uitdagingen en thema’s. De retraites worden met elkaar verbonden door oefeningen en door zelf geformuleerde acties en doelstellingen. Je werkt tijdens de trainingsdagen intensief en in contact met anderen aan jouw thema’s. Daarin spiegel je elkaar, oefen en spar je met elkaar. Juist het groepsproces en de kracht voor de cirkel zorgt voor extra verdieping. Daarnaast creëren we voldoende tijd om ook in oefeningen met jezelf te zijn voor reflectie.

In de Jaargroeicirkel bouw je aan het vormgeven van je (werk)leven op een manier die aansluit bij wat jij werkelijk belangrijk vindt. Vanuit je hoofd én je hart, jouw missie en waarden. Je vindt persoonlijke antwoorden op de uitdagingen van deze tijd. Je onderzoekt vanuit verschillende invalshoeken hoe jij wilt omgaan met (maatschappelijke) veranderingen en vraagstukken, de plek die jij inneemt in de diverse systemen waar jij onderdeel van bent, de kwaliteit van interacties en jouw communicatie, balans tussen werk en privé, jouw gezondheid, emotionele balans & vitaliteit. Na afloop van de jaarcirkel heb je vaardigheden en kwaliteiten ontwikkeld die je de rest van je leven kunt inzetten om vanuit rust en stevigheid jouw koers te bepalen. 

Opbouw programma

Iedere ontwikkelretraite heeft een eigen thema. We werken organisch vanuit de inbreng van de deelnemers en de dynamiek in de cirkel. Daarbij putten we uit onze rijke ervaring in werkvormen. We geven ruimte aan de signalen van je lichaam en je gevoelswereld en welke werking je daarmee hebt op je omgeving. Je oefent met jezelf uitspreken, grenzen kennen en stellen en hoe je jouw talenten ten volle kunt ontplooien. De ervaringen uit de blokken worden steeds verbonden met jouw dagelijks (werk)leven. 

Blok 1: Hier & Nu

De weg naar binnen. Versterken van de verbinding met jezelf. Contact met je lichaam, je hart. Contact maken met je eigen kracht en je uitdaging. Zelfcompassie versterken. Ontwikkelbehoefte voelen en benoemen, verhelderen en bekrachtigen.

Blok 2: Levensverhaal

Verdiepen en verbinden met het verleden. Eigen geschiedenis verkennen, verhalen delen en in contact blijven met het hier en nu. Zelfcompassie verdiepen. Triggers en krachtbronnen leren kennen.

Blok 3: Zichtbaarheid

Verstillen en verbinden met jouw verlangen, waarde en missie. Je gaat jouw verlangen actualiseren en visualiseren. Met elkaar uitdagingen concretiseren en vanuit je diepste kern een interne koers uitzetten.

Blok 4: Creëren

Vrijmaken van plezier om te creëren en oude belemmeringen en angsten voorzichtig leren zien en leren loslaten. Zijn wie je wilt zijn en doen wat je zelf zinvol vindt.

Blok 5: In de wereld

De weg naar de buitenwereld. Verwerkelijken en verbindenHet verbinden van je behoefte met je omgeving en de mensen en de organisatie om je heen. Creëren in contact en in balans.

Blok 6: Verankeren

Plan voelen, zien, begrijpen en delen. Delen en vieren van kleine en grote successen. Zelfacceptatie; zijn wie je bent, in verbinding met je omgeving.

Wat je kunt verwachten

  • Een persoonlijke reset. Je krijgt ruimte om gedurende het jaar je persoonlijk thema’s en vragen te bespreken. Je leert jezelf ruimte te geven om vanuit ontspanning naar jezelf en je persoonlijk leven en werk te kijken.
  • Zicht op belemmeringen en triggers die in jouw geschiedenis zijn ontstaan. Je versterkt je zicht op persoonlijke drempels en triggers en ontwikkelt innerlijke wijsheid waarmee je ze tijdig kunt herkennen en hanteren, met behoud van je authenticiteit. Verdiepende gespreksvormen en vaardigheden vanuit authenticiteit die toepasbaar en effectief zijn in je dagelijkse werk en leven.
  • Cirkel Bewustzijn: je leert de onderstroom in gesprekken waar te nemen en gebruik te maken van ieders wijsheid. Je vergroot je kennis van groepsdynamische processen en krijgt concrete tools om authentiek en effectief invloed te nemen op het proces.
  • Authentieke leiderschapsvaardigheden die passen in deze nieuwe tijd: luistervaardigheden, positieve waarderende technieken en scherpe motivatie vaardigheden. Het bespreekbaar maken van integriteitsvraagstukken.
  • Inspiratie en concrete tools om, na iedere tweedaagse, in je dagelijkse praktijk nieuwe inzichten vast te houden en daadwerkelijk vorm te geven.
  • Rust, van waaruit je jezelf beter leert begrijpen en leert accepteren. Je hebt meer kennis over je brein en je hebt mediteren een plaats in je leven gegeven. Een set tools om jezelf rustig en helder te maken, je op te laden en je te verbinden met je hart.
  • Een avondprogramma dat de verbinding met jezelf verdiept door lichaamswerk, meditaties, visualisaties en stilte.
  • Inspirerende samenwerking. De deelnemers aan de Jaargroeicirkel zijn een spiegel voor je leerproces en bieden een intensieve en inspirerende samenwerking. Tussen de blokken door vorm je buddy’s om elkaar te versterken in het leerproces.
  • Volop persoonlijke aandacht tijdens de blokken en gedurende het traject, waaronder twee individuele coachgesprekken. Zodat jouw persoonlijk leerproces echt geborgd wordt.
Inhoud programma 1
Inhoud programma 2
Inhoud programma 3

Boksclinic – Gastdocent John Vis

In blok 3 komt John Vis als gastdocent. John komt een boksclinic begeleiden. Een unieke manier om je overlevingsmechanismes niet alleen vanuit cognitieve plek te kennen, maar het vooral te ervaren. Als je met bokshandschoenen tegenover elkaar staat, is er een grote kans dat je instinctief reageert ( vechten, vluchten, bevriezen ). Hierdoor wordt je primaire stijl van communiceren snel zichtbaar. De manier waarop jij bokst is als een metafoor van jouw handelen in het dagelijks leven. Wat is jouw effect op de ander en wat is jouw stijl? Thema’s die aan de oppervlakte kunnen komen zijn bijvoorbeeld grenzen aangeven, raken en geraakt worden, ruimte innemen en impact maken.

John neemt ons in een middag mee op reis. In het voelen van je kracht en van je kwetsbaarheid. In daar waar jij jezelf in contact brengt en daar waar jij weggaat. De boksclinic zal je bewust maken van je eigen patronen in gedrag, communicatie en contact. Je leert te oefenen met andere antwoorden, die een diepe doorwerking hebben in jouw dagelijks leven. In het vervolg van de Jaargroeicirkel kun je vervolgens verder groeien in deze ontwikkelpunten.