Moedige gesprekken

Moedige gesprekken en ontmoetingen op de grens

Soms stroomt het niet in contact. Schuift er iets tussen, vind je elkaar niet, word je getriggerd, of merk je dat je energie verliest in de ontmoeting. Of dat nu is een werkrelatie, met een liefdespartner, met familie, met vrienden… Als er iets stokt dan is dat een teken dat er iets in het werkelijke contact en in de afstemming hapert. In de onderstroom wordt iets niet in contact gebracht of niet ontmoet.

Durf je te onthullen?
Werkelijk contact gaat over moedig durven zijn. Over jezelf durven laten zien. Wat er in jouw binnenwereld gebeurt. Vaak hebben we geleerd naar de buitenwereld toe iets op te houden vanuit zelfbescherming. Je zet je glimlach op, die dat wat pijn doet weg plamuurt. Je confirmeert je om de goede vrede te behouden en het contact niet te verliezen. Je laat je sterk en capabel-zijn zien, die de onzekerheid die daaronder ligt verhult. Je zet je strijdkracht in op een manier die je geraaktheid en kwetsbaarheid maskeert. En daarmee blijft er in het contact dus iets achter: vindt er geen werkelijke ontmoeting plaats op de grens tussen jou en de ander. Er is iets dat níet in contact gebracht wordt, wat beschermd te blijven heeft.

Moedige gesprekken vragen om jouw waarheid in contact te brengen. Jouw kijkwijze, dat wat je nodig hebt, waar je behoeftes liggen, waar jouw grenzen zijn. En dat op een manier zonder de ander aan te vallen, kleiner of groter te maken of (innerlijk) te veroordelen. Het is een proces van onthullen, stapje voor stapje jezelf laten zien. Zichtbaar en transparant worden. Het kan kwetsbaar en naakt voelen, want je kiest voor steeds minder masker om je achter te verschuilen. Maar het is ook bevrijdend: hoe waarachtiger je naar buiten komt, hoe vrijer je wordt.

Vragen die leiden naar waarachtige ontmoetingen
Hoe je dat dan doet, die moedige gesprekken? De sleutel is OPRECHTE EERLIJKHEID. Te beginnen naar jezelf. De onderstaande vragen helpen je in een innerlijk onderzoek om vanuit daar de beweging te maken naar een moedig gesprek:

  1. Neem een contactmoment voor de geest waar het niet stroomde, waar het schuurde, waar het onbevredigend bleef in jou. Kijk vervolgens vanuit volledige openheid naar jezelf. Vanuit welke energie zat je in het contact, wat gebeurde er in jou: maakte je je groter dan de ander (voelde je oordelen, ging je ‘aanklagen’), of maakte je jezelf juist kleiner (en welke innerlijke overtuigingen speelde hierbij op)? Wat was het effect hiervan in de ontmoeting?
  2. Wat heb je wél in contact gebracht in de ontmoeting en wat heb je níet laten zien?
  3. Neem de tijd om wat dieper stil te staan bij dat wat je niet hebt laten zien. Waar beschermt jou dat voor? Welk risico moet voorkomen worden door dit weg te houden uit het contact? Oftewel welke beschermers zijn hier innerlijk in jou actief om je ‘veilig’ te houden?
  4. Kan je onder die patronen van zelfbescherming contact maken met je soevereiniteit? Wat is voor jou wezenlijk en waar? Kun je in jezelf veiligheid en draagkracht vinden om hier eigenaarschap voor te nemen?
  5. Wat zou dit alles wetende een eerste stap zijn in het bewegen naar een moedig gesprek? Wat heeft dan in contact gebracht te worden en kun je de plek vinden in jezelf van waaruit je die ontmoeting kan laten plaatsvinden?

Het is een geschenk voor de wereld als jij hier steeds vaardiger in gaat worden. Als je meer en meer samenvalt met jouzelf en dit in contact kunt inbrengen. Er is een grote behoefte aan en noodzaak voor werkelijk contact en naar oprechte ontmoetingen. Alleen daar kan groei plaatsvinden, daar kan verzachten wat hard geworden is. Daar kan levensenergie stromen, plezier, creativiteit en verbondenheid. Daar kunnen antwoorden gevonden worden op de ingewikkelde vraagstukken waar we in de samenleving en wereldwijd mee te maken hebben.

In het programma van de Jaargroeicirkel dragen alle 6 de ontwikkelretraites bij aan dit proces. Je oefent met het aangaan van moedige gesprekken. Om alles in contact te brengen wat er is (ook de dingen die je anders geneigd bent weg te houden) op een duurzame manier waarin ook ruimte blijft voor de ander. Je krijgt vanuit je levensverhaal zicht op je patronen die bij jou spelen in het werkelijk aangaan van contact. Door stiltemomenten en lichaamswerk krijg je steeds meer gevoel voor jouw innerlijke waarheid en leer je die vanuit je eigen middenlijn te belichamen. Je leert te blijven, daar waar je anders zou vertrekken, jezelf terug zou trekken of verstoppen.