Ontmoeting op de grens

Hoe je op de grens van de ontmoeting kan blijven (juist als het spannend of kwetsbaar wordt)

De kwaliteit van een relatie en van samenwerking wordt één op één bepaald door de kwaliteit van het contact. En juist in dat contact gebeurt bewust en onbewust van alles in de dynamiek. Zeker op momenten dat het spannend wordt, of dat je geraakt wordt. Dan kan de neiging ontstaan je terug te trekken uit het contact (fysiek of energetisch) of in het contact over de grens van de ander te gaan. Je verlaat óf overschrijdt dan de grens van het contact. Beide bewegingen hebben een negatieve impact op de kwaliteit van de ontmoeting. De enige plek waar het kan (blijven) stromen is op de grens. Daar ontstaat een echte ontmoeting, hier kan werkelijk contact plaatsvinden. Op deze plek kan magie ontstaan in de relatie en in de samenwerking.

Dat vraagt het vermogen om te blijven. Ook als het spannend wordt. Als er frictie is. Als je weerstand ontmoet. Als het kwetsbaar wordt. Volledig aanwezig, met alles wat er is. In jou, in de ander en in de ontmoeting. En dat in contact te brengen op een functionele manier, zodat het contact zich kan verdiepen en versterken. Want als alles ontmoet wordt, kan een beweging ontstaan die het grotere goed dient. Een beweging van transformatie. Die zich als vanzelf zal aandienen en beter en waardevoller zal zijn dan je vooraf had kunnen bedenken.

Hoe doe je dat? Hoe kan jij jezelf als instrument inzetten om een waardevolle en verdiepende beweging te laten ontstaan? Hieronder een aantal ingangen:

1. Oefen gewaarzijn

Alles draait om de kwaliteit van jouw aanwezigheid. Ben je gewaar wat er gebeurt? Welke fysieke sensaties je ervaart, welke gedachten, welke emoties. Door het waar te nemen, ontstaat er wat afstand tussen jou en dat wat er is. Je wordt er niet – of minder – in meegezogen. Zo ontstaat een tussenruimte, waar vanuit de kwaliteit van de ontmoeting vergroot kan worden.

2. Ken je eigen levensverhaal

Vanuit je eerdere levenservaringen ontwikkel je (vaak onbewust) automatische reactiemechanismen. Die maken dat je jezelf of de ander verlaat in de ontmoeting. Als je geraakt wordt in het hier en nu, vraag jezelf dan af welk verhaal jij jezelf vertelt (over jezelf en over de ander). En in hoeverre dat verhaal nu nog kloppend en dienend is? Wie zou je zijn zonder dit verhaal? Welke ruimte ontstaat er in het contact als je uit het verhaal stapt?

3. Weet hoe je jezelf reguleert

Als het spannend wordt maakt je lichaam hormonen aan die je klaarmaken om te vechten of te vluchten. Het maakt daarbij niet uit of het gevaar reëel is of niet. Of dat een fysiek of emotioneel gevaar is. Je lichaam reageert vanuit onveiligheid en angst. Deze energie vernauwt. Door jezelf te reguleren, kun je weer terug bewegen naar veiligheid. Bijvoorbeeld door een keer diep te zuchten. Of door je uitadem een stuk trager en langer te maken. Door met compassie bij jezelf te zijn. Het bijzondere is dat als jij beweegt naar meer veiligheid, het als vanzelf ook veiliger wordt voor de ander met wie jij in contact bent.

4. Gebruik je voelsprieten en intuïtie

Als je vanuit de vorige tips meer gewaar bent en minder ingezogen raakt in eigen innerlijke dynamieken, ontstaat er een open ruimte. Hier kun je contact maken met je intuïtie, met je voelsprieten. Wat voor zichtbare en onzichtbare informatie is er waar te nemen als je vanuit een andere laag contact maakt?

5. Breng jezelf in contact

Vind steeds opnieuw de moed om jezelf in contact te brengen. Op de grens van de ontmoeting. Door uit te spreken wat er bij jou gebeurt, wat je waarneemt, wat je intentie is, waar je zoekend bent. Zo word je voelbaar en ervaarbaar voor de ander in de ontmoeting; je laat zien wie jij werkelijk bent en schept de context voor de ander te laten zien wie hij werkelijk is.

In de Jaargroeicirkel ontwikkel en train je al deze vaardigheden en ingangen tot ‘zijn’. Je leert hoe je jezelf kan organiseren. Zodat je steeds weer terug beweegt naar aanwezigheid en veiligheid in jezelf en in het contact. Vanuit daar kan je ontmoetingen op de grens creëren, die duurzaam iets in beweging zetten.