Verandering van patronen

Hoe je patronen kan veranderen 

In de dagelijkse gang van zaken nemen onbewuste patronen het vaak over, die we ooit zo ontwikkeld hebben. Terwijl ergens voelbaar is dat er iets anders mogelijk is wat nog niet volledig geleefd wordt. Potentieel dat te ontginnen is. Het veranderen van patronen vraagt bewuste aandacht. Verandering gaat in een aantal fases: 

1. Precies waarnemen

Verandering van patronen start met bewustwording. Van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. Van onbewust lijden, naar bewust lijden. Voelen dat je worstelt met iets. En dat heel precies gaan waarnemen. Wat gebeurt er eigenlijk, waarin word ik getriggerd, waar ga ik van weg, wat doe ik waarmee ik dit in stand hou? In de Jaargroeicirkel ondersteunen we je in dit proces door te leren waarnemen en reflecteren. Vanuit openheid, mildheid en compassie. Je leert te blijven bij wat je ervaart, ook als het spannend of lastig wordt. Inzicht te krijgen in wie je bent en waar je overlevingsmechanismen ontwikkeld hebt die mogelijk nu niet meer dienend zijn.

2. Dieper grond vinden

In deze fase leer je om wie jij bent verder te belichamen. Jezelf daarin uit te durven spreken, te laten zien. Je innerlijke hulpbronnen te kennen, daar waar je op kan terugvallen. In de Jaargroeicirkel ondersteunen we je om via lichaamswerk meer thuis te komen in je eigen lijf. Een kern in jezelf te voelen van stevigheid en rust. Wat er ook om je heen gebeurt. Je ontdekt hoe je steeds in contact kan zijn met jouw helderheid en wijsheid en hoe je daar via diverse ingangen op kan afstemmen. Je maakt dieper verbinding met je eigen waarden en kwaliteiten, zodat je voller je eigen grond kent en daar vandaan leeft.

3. Integreren en verankeren

Vanuit de vorige fasen heb je nieuwe koers gevonden. Je zicht is vergroot. Waardoor er nieuw perspectief ontstaat. Er komen mogelijkheden tot je beschikking die je niet eerder zag of je vertrouwd mee voelde. Deze fase gaat over het oefenen van een nieuw alternatief. Succes ervaringen opdoen. In de Jaargroeicirkel ondersteunen we je met dit proces door tussen de blokken aan de slag te gaan met je eigen gedragsuitdagingen. Door hierover met je buddy te sparren. We stimuleren je om glinsteringen te zien en te vieren!

In de Jaargroeicirkel leer je potentieel te ontdekken wat nog niet – of niet volledig – beschikbaar voor je was. Je wordt vaardig het onbekende met vertrouwen, wendbaarheid en moed tegemoet te treden.